Briljant

CASE

Gras & Groen groep

Voor Gras en Groen groep, een hoveniersbedrijf uit ‘s-Hertogenbosch zijn we aan de slag met het implementeren van een datagedreven werkwijze om nog beter op gesignaleerde kansen in te kunnen spelen. Door data uit diverse bronnen te combineren en te analyseren, zowel op het gebied van traffic als gebruikersgedrag, bepalen we uit te voeren optimalisaties voor de verschillende websites. Hiermee sorteren we voor op nog stabielere groei.

De vraag

Gras en Groen is actief in zowel Nederland als België met meerdere product- en dienst-specifieke websites. Het uiteindelijke doel is om alle domeinen te migreren naar naar 1 diensten platform en één E-commerce platform waarbij zowel de klantreis geoptimaliseerd wordt en de zichtbaarheid in de zoekmachines vergroot bij de relevante zoekintenties. Uiteindelijk zullen 12 goed presterende domeinen geïntegreerd worden in 2 domeinen.

De opstart

In het verleden zijn er zeer veel online initiatieven geweest binnen de Gras en Groen Groep, uiteindelijk zijn er rond de 50 verschillende websites geweest waarvan een groot deel al geïntegreerd is. Deze tactiek heeft echter gezorgd voor een versplintering van de data. Data verspreid over verschillende accounts, geen eenheid in gebeurtenissen, doelen en triggers en geen rapportage. De eerste stap was het centraliseren van alle dataverzameling vanuit één nieuw account met duidelijke doelstellingen en een strakke rapportage. Vanuit deze centralisatie hebben we verschillende doelstellingen geformuleerd binnen een focus-timeline.

Het verloop

Vanuit duidelijke data 0-metingen SEO & CRO hebben we direct een aantal overlappende pijnpunten aan kunnen stippen die aan de basis staan van de strategie voor lopende werkzaamheden tot het moment van integratie. Door deze werkwijze hebben we nu al, op redelijk korte termijn, mooie stappen kunnen zetten in relevant en converterend verkeer. Het marktaandeel is stijgende en de share of voice op non-branded zoekintenties zet ook al flinke stappen.