ONZE WERKWIJZE

Die onsite optimalisatie.
Hoe doen we dat eigenlijk?

Briljante
geesten

Jij wilt zo snel mogelijk resultaat: meer verkeer, meer conversies, meer omzet.

Wij willen dat resultaat op een duurzame manier realiseren.
Die twee gaan prima hand in hand. Waar we enerzijds beginnen met het analyseren van beschikbare data om een gedegen strategisch plan op te stellen, starten we aan de andere kant direct op een pragmatische manier met optimalisatie. Samen met jou gaan we aan de slag op zowel strategisch als operationeel vlak om uiteindelijk de beoogde doelstelling(en) te bereiken.

We ontwikkelden een briljante methode waarbij CRO en SEO onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

Analyseren

1

Door middel van een grondige analyse van beschikbare data krijgen we inzicht in bezoekersgedrag en vindbaarheid. Door op basis van data te werken wordt gebruikersgedrag leidend in de strategie en aanpak. Zo wordt er veel minder ‘gegokt’ over wat zou kunnen werken, of op basis van onderbuikgevoel aan de slag gegaan.

Databronnen kunnen zowel analytics-, survey- als webinteractietools (zoals Hotjar) zijn, maar ook gebruikersonderzoek en interviews met (potentiële) klanten leveren veel nuttige data.

Deze grondige analyse geeft meer aanknopingspunten over het gedrag van bezoekers, en hun motivaties en behoeften, waar vervolgens gerichter mee geoptimaliseerd kan worden.

Op het gebied van SEO bestaat de grondige analyse uit een doorsnede van user intent, zoekwoorden, trends, volume en de vertaalslag daarvan naar de website. Wanneer de verschillende pagina’s van de website zijn geoptimaliseerd voor organisch verkeer, combineren we deze data in een potentieberekening van omzetstijging.

Prioriteren

2

We werken vanuit één document waarin alle issues worden opgesomd, voorzien van een prioritering en een vervolgactie. Die vervolgactie kan een advies over hoe het probleem direct op te lossen zijn, maar bijvoorbeeld ook het instellen van een nieuwe meting in Google Analytics om meer kwantitatieve data te verzamelen over het probleem.

En zo zijn er nog veel meer mogelijkheden voor vervolgacties. In de prioritering nemen we zowel business-requirements als UX en SEO-criteria mee.

Optimaliseren

3

In de optimalisatiefase worden periodiek (maandelijks, tweewekelijks; afhankelijk van capaciteit) per pagina of thema issues opgepakt en doorgevoerd of uitgebreid getest. Door vanuit één document te werken, wordt optimalisatie zo efficiënt mogelijk.

Vervolgens monitoren we de impact van de wijzigingen en sturen we bij waar nodig. Ook gaat in deze fase het analyseren van het gedrag op andere onderdelen van de site door, wat voor nieuwe input zal zorgen.

Zoals gezegd zijn CRO- en SEO-optimalisatie een ongoing proces. De resultaten laten zich vaak vooraf niet voorspellen. En als dat wel zo is, dan kan dit van de ene op de andere dag alweer anders zijn.

Door constant te analyseren en bij te sturen, blijven we ‘on top of things’ en ligt een briljante onsite optimalisatie binnen handbereik.

ANNEGIEN & GERK GAAN VOOR RESULTAAT

Durf jij het aan?

Stuur een mailtje, bel ons; app of connect via LinkedIn.
Wat jij wil. Neem contact met ons op!